บริการรับส่งสนามบิน

      • รถยนต์ขนาดกลางหรือรถตู้: 800 บาท (สูงสุด 3 ท่าน)
      • CABB VIP TAXI: 900 บาท (สูงสุด 3 ท่าน พร้อมกระเป๋าเดินทางสูงสุด 3 ใบ)

รายละเอียด:

***ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อเที่ยว***

CABB VIP TAXI
   • ต้องจองบริการรับส่งสนามบินอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาการเดินทาง
   • บริการนี้ต้องชำระโดยตรงที่โรงแรมเมื่อเดินทางมาถึง
   • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้รายละเอียดเที่ยวบินของคุณครบถ้วนแล้ว (หมายเลขเที่ยวบิน วันและเวลาถึงที่หมาย) มิฉะนั้นจะไม่จัดให้มีการบริการ
   * (หากแจ้งการยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง สามารถยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ )
   * (หากแจ้งยกเลิกล่วงหน้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะมีค่าธรรมเนียม 50% ของราคา)

CABB VIP TAXI รายละเอียด:
   • พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางพร้อมพื้นที่กว้างขวางสำหรับสัมภาระและสัมภาระ
   • แยกส่วนฉากกั้นระหว่างห้องคนขับและบริเวณผู้โดยสาร พร้อมระบบปรับอากาศ
   • หน้าจอ LED, พอร์ตชาร์จ USB และ Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
   • ทางลาดสำหรับผู้ใช้รถเข็น (คิดค่าบริการเพิ่ม 100 บาท สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางด้วยรถเข็น โดยมีความกว้างของรถเข็นไม่เกิน 70 เซนติเมตร)
   • ค่าบริการเบาะนั่งสำหรับเด็ก (คาร์ซีท) ค่าบริการที่นั่งละ 200 บาท

รถยนต์ขนาดกลางหรือรถตู้
   • กรณีผู้โดยสารมากกว่า 3 คน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับผู้โดยสารเพิ่มเติม 150 บาท ต่อคน ต่อเที่ยว
   • ควรจองบริการรับส่งสนามบินอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาการเดินทาง
   • บริการนี้ต้องชำระโดยตรงที่โรงแรมเมื่อเดินทางมาถึง
   • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้รายละเอียดเที่ยวบินของคุณครบถ้วนแล้ว (หมายเลขเที่ยวบิน วันและเวลาถึงที่หมาย) มิฉะนั้นจะไม่จัดให้มีการบริการ
   * (หากแจ้งการยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง สามารถยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ)
   * (หากแจ้งยกเลิกล่วงหน้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะมีค่าธรรมเนียม 50% ของราคาปกติ)

หากคุณต้องการจองรถรับส่งจากสนามบินไปยังโรงแรมโปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง พร้อมรายละเอียดที่จำเป็นเช่นชื่ออีเมลหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) หมายเลขเที่ยวบินเวลาถึงโดยประมาณจำนวนคน และกด "SEND"

โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่การยืนยันการบริการโดยอัตโนมัติคุณควรได้รับคำตอบจากแผนกการจองของเราเพื่อยืนยันคำขอรับส่งสนามบินของคุณ

จองบริการรับ-ส่งสนามบิน