บริการรับส่งสนามบินได้ดังนี้:

  •   รถยนต์ขนาดกลางหรือรถมินิแวนร่วม: 800 บาท (สูงสุด 3 คน)
  • VIP Mercedes Benz: 2,800 บาท (สูงสุด 3 คน)

หมายเหตุ:
* ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อเที่ยว
* ควรจองรถรับ - ส่งสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน (ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันสำหรับ Mercedes Benz)
* สำหรับรถตู้ที่เข้าร่วมจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีมากกว่า 3ท่าน โดยค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบุลลที่ 4 ราคา150 บาทต่อคนต่อเที่ยว หากคุณมาเป็นครอบครัวตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป กรุณาแจ้งเพิ่มเติม
* บริการนี้ต้องชำระโดยตรงที่โรงแรมเมื่อเดินทางมาถึง
* กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งรายละเอียดเที่ยวบินที่ครบถ้วนแล้ว (หมายเลขเที่ยวบินและเวลาถึงที่หมาย) มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถจัดบริการนี้ได้

หากคุณต้องการจองรถรับส่งจากสนามบินไปยังโรงแรมโปรดคลิกที่นี่และกรอกรายละเอียดที่จำเป็นด้านล่างเช่น ชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี), จำนวนผู้โดยสาร, หมายเลขเที่ยวบินและเวลาที่จะมาถึงโดยประมาณ

โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่การยืนยันการบริการโดยอัตโนมัติ คุณต้องได้รับการยืนยันกลับจากทางโรงแรม

 

จองบริการรับ-ส่งสนามบิน